Põhikiri

Väljavõte Kambja Hoiu-Laenuühistu põhikirjast:

Ühistu liikmeks võib olla iga ühistu tegevuspiirkonnas alaliselt elav või kinnisasja omav füüsiline isik ja samas tegevuspiirkonnas asuv eraõiguslik juriidiline isik. Kambja HLÜ tegevuspiirkonnaks on Lõuna-Eesti omavalitsusüksuste haldusterritoorium.

Ühistu liikmeks astumisel tuleb tasuda sisseastumismaks füüsilisel isikul 6 eurot ja juriidilisel isikul 10 eurot ning osamaks.

Osamaksu alammääraks füüsilisel isikul on 32 eurot ja juriidilisel isikul on 100 eurot.