Ajalugu

Juba eelmise sajandi alguses, 100 aastat tagasi, on Kambja vallas tegutsenud hoiu-laenuühistu, mis kandis nime Kambja Laenu- ja Hoiu-ühisus. 7. aprillil 1933 ilmunud Postimehes on kirjutatud, et 1932. aastal on ettevõttel hästi läinud: liikmeid on ühingul 143, aastane läbikäik on olnud 80 052 krooni, mille juures on 2299 krooni tulu saadud.

19. oktoobril 1992, pärast pikka vaheaega, taasasutati Kambja Hoiu-laenuühistu. Asutamislepingule kirjutasid alla üheksa füüsilist ja seitse juriidilist isikut ning Kambja vallavolikogu andis oma otsusega nr 74/20.10.1992 asutusele loa tegutsemiseks. Seega on taasasutatud hoiu-laenuühistu tegutsenud juba 25 aastat.

Kambja Hoiu-laenuühistu alustas aktiivsemat põhikirjajärgset tegevust veebruaris 1998, algkapitali oli toona 12 856 eurot ja liikmeid 23, sealhulgas 18 füüsilist ja 5 juriidilist isikut. 2016 aasta lõpuks oli hoiu-laenuühistu liikmeid 754 füüsilist ja 24 juriidilist isikut.

Seisuga 31.12.2016 oli omakapitali suurus 489 950 eurot ja osakapitali suurus 299 100 eurot. Laenulepinguid 312, laenuportfelli suurus 1 994 840 eurot ning hüpoteekidega oli tagatud sellest 91,26 protsenti. Hoiuste summa seisuga 31.12.2016 on 1 294 000 eurot ja keskmine hoiuse aastaintress on 5,5%.

Laene on võetud põllumajandustehnika ja väetiste soetamiseks, eluaseme remondiks ja soetamiseks, ettevõtluse arendamiseks, õpingute jätkamiseks, tervishoiuteenuste soetamiseks, kodutehnika soetamiseks jne. Hoiu-laenuühistu on oma tegevusega aidanud kaasa maal tegutsevate väikeettevõtete ja talunike majapidamise arengule.

Pikaajaline koostöö on hoiu-laenuühistul Sumsa OÜga (aastast 2006), kes pakub ettevõtele ja elanikele transporditeenuseid, Ristot-IN OÜga (aastast 2007), kes remondib autosid, ning mööblimüüjaga Sistra Mööbel (aastast 2008).

Alates 2014. aastast omame ka rahasiirde luba. Finantsinspektsiooni juhatuse otsus nr 41-1/44 25.08.2014.

Alates 2005. aastast teeme koostööd IF P&C Insurance AS-ga. Luba on teha kõiki kindlustuse liike.

Me võime tunda heameelt selle üle, et oleme pälvinud rahva ja oma liikmete usalduse. Oma töös oleme järginud rahaasutuse head tava ning oleme võrreldavad teiste omalaadsete asutustega, kes kuuluvad Eesti Hoiu-Laenuühistute Liitu.

Astu Kambja Hoiu-Laenuühistu liikmeks