Arveldusalased teenused

Laenamist ja hoiustamist pakume eranditult ühistu liikmetele. Arveldusalased teenused on saadaval aga kõigile soovijatele.

  • Rahasiire ja teised makseteenused vastavalt makseasutuste ja e-raha asutuste seadusele (nt sularahas arvete maksmine, sularaha siisemakse ning väljavõte).
  • Nõustamine finants- ja majandusküsimustes.
  • Laenuressursi vahendamine institutsionaalsete investorite kaasamiseks (nt MES laenude vahendamine).
  • Euroopa Liidu sihtasutuste, struktuurifondide ja makseagentuuride pakutavate tagatiste, garantiide, toetuste ja rahaliste vahendite kaasamine ja vahendamine.
  • Kindlustusteenuste vahendamine, kindlustusalased konsultatsioonid. Kambja Hoiu-laenuühistu peamiseks koostööpartneriks on Põhjamaade juhtiv kahjukindlustusselts If P&C Insurance.

 

Teenustasude hinnakiri

Teenuste sõnastik

isa_poeg_seenekord_koer

Mardile meeldib, kui asjad on lihtsad ja selged. Kambja Hoiu-laenuühistu annab endast kõik, et tal oleks raha kogumiseks head võimalused.

Mart teab, et kui midagi ootamatut juhtub, võib ta rahaliselt rahulik olla. Ühistu liikmed saavad ju laenu ka võtta, kui vaja peaks olema.