Tegevusaruanne 2016 - 2021

19.10.2022 möödub Kambja Hoiu-laenuühistul 30. majandustegevuse aasta.

Teeme majandustegevusest lühi ülevaate seisuga 30.12.2015-31.12.2021.

 

Liikmete arv

Seisuga:

31.12.2015 - 718 füüsilist isikut ja 22 juriidilist isikut. Kokku 740 liiget.

31.12.2020 - 875 füüsilist isikut ja 51 juriidilist isikut. Kokku 926 liiget.

31.12.2021 - 887 füüsilist isikut ja 55 juriidilist isikut. Kokku 942 liiget.

Aastatel 2016 - 2021 tuli juurde 290 liiget ja lahkus 88 liiget.

 

Osakapital ja omakapital

Osakapitali suurus seisuga 31.12.2015 oli 282 255 eurot ning sellest oli äriregistris registreeritud 190 196 eurot.

Osakapitali suurus seisuga 31.12.2020 oli 415 647 eurot, sellest äriregistris fikseeritud 190 196 eurot.

Osakapitali suurus seisuga 31.12.2021 oli 489 388 eurot, sellest äriregistris fikseeritud 190 196 eurot.

Osakapitali suurenemine viie aasta jooksul on 207 133 eurot ehk 57,6%.

Omakapital kokku seisuga 31.12.2020 on summas 705 691 eurot ja bilansimaht summas 4 056 618 eurot.

Omakapital kokku seisuga 31.12.2021 on summas 898 802 eurot ja bilansimaht summas 4 874 877 eurot.

Bilansimaht perioodil 31.12.2016 - 31.12.2022 on suurenenud 2 736 292 eurot ehk 56,1%.

Seisuga 31.12.2021 on HLÜ-l reservfonde kogutud summas 194 543 eurot ja eelmiste aastate jaotamata kasumit 110 020 eurot. 2021.a. majandusaasta kasum 90 385 eurot

 

Laenuportfell

Aastatel 2016 - 2020 on sõlmitud uusi laenulepinguid arvuliselt 820 tk summas 7 939 448 eurot. Keskmine laenusumma 9682 eurot.

Tervest laenuportfellist sel perioodil on hüpoteegiga tagatud laenud moodustanud keskmiselt 90 - 93%. Majandusaastal 2021 on laenuportfell tagatud hüpoteekidega 97,77%

Seisuga 31.12.2021 on laenuportfelli suurus summas 4 661 201 eurot ja laenulepingute arv 286 tükki.

Keskmine laenuintress on 10,61%.

Laenude intressimäärad on vahemikus alates 10% kuni 18% aastas laenujäägilt.

Hoiu-laenuühistu peab kinni pidama Eesti Panga poolt kaks korda aastas avaldatud eraisikute tarbimislaenude krediidi kulukuse määrast.

Väljastatud laenudest seisuga 31.12.2021 on laenuportfelli allahindlus -75 000 eurot ehk 1,60%. Otseselt kahjumisse ei ole kantud ühtegi laenu.

 

Hoiused

Hoiuseid võtame vastu tasakaalus laenude nõudlusega.

Hoiuste maht seisuga 31.12.2021 on 3 879 627 eurot.

Aastatel 2016 - 2021 on hoiuste suurenemine kokku 2 586 383 eurot ehk 55,12%. Keskmine intress 5,6%. Keskmine hoiuse summa 12 500 eurot.

 

Rahasiire

Finantsinspektsioon andis 25.08.2014 juhatuse otsusega nr 4.1-1/44 meile makseasutuse loa rahasiirde tegemiseks. Oleme Finantsinspektsiooni järelevalve all.

2021.a aprillikuus viidi Finantsinspektsiooni poolt läbi meie juhtkonna sobivuse testid HLÜ juhtimiseks.

Juhatuse liikmed Linda Sossi, Vahur Järv ja Arved Küngas läbisid sobivuse testid edukalt.

Rahasiirde teenuseid on kasutanud viie aasta jooksul keskmiselt 81 isikut kuus. Teostatud 9 054 maksedokumenti summas 1 791 829 eurot. Keskmine makse 211 eurot.

 

 

Kontrolltegevus

Rahasiirde alase tegevuse üle teostab kontrolli siseaudiitor audiitorbüroost Grant Thorton Baltiic OÜ. Üldkontrolli teostab ka Eesti Finantsinspektsioon.

Finantsauditit teostab audiitorbüroo Fides OÜ-st vandeaudiitor Vilja Kübar ja üldist kontrolli meie oma revisjonkomisjon.

 

Üldtegevused ja juhtimine

Alates 2001.a Kambja HLÜ pakub kindlustusteenuseid koostöös IF Kindlustusega. Omandatud on ka kõik õigused igat liiki kindlustuse pakkumiseks.

Kambja Hoiu-Laenuühistu keskmine töötajate arv on 4 . Palgafond koos maksudega moodustab tuludest keskmiselt kuni 33%.

Hoiu-laenuühistul on viis nõukogu liiget. Liikmete valimine toimub notariaalselt ja Finantsinspektsiooniga kooskõlastusel. Juhatuse liikmetel on lisaks veel kooskõlastamisele ka sobivuse test.

2022.a täitub Hoiu-laenuühistul 30 aastat, kui alustati majandustegevust. Kambja Hoiu-laenuühistu on Eesti Hoiu-laenuühistu Liidu ja Sihtasutuse Hoiu-laenuühistu Hoiuste Tagamise Fondi liige.

Oma tegevusega on aidatud kaasa maal elavate perede elujärje parendamisele, maakohas tegutsevate väikeettevõtjate ja talunike majapidamise arengule.

Oleme oma kodulehel teavitanud kliente finantsalastest teadmistest. Kirjutatud on mitmeid artiklid nt: „Mis on hüpoteek“, „Mida peab teadma laenamisest“, „Mis vahe on hoiu-laenuühistul ja kiirlaenu ettevõtetel“ ja paljud teised.

Lähemalt saab tutvuda meie majandustegevusega kodulehel, aadress: https://www.hly.ee/kambja-hoiu-laenuyhistu/uhistust/kambja-hoiulaenuuhistu-majandusnaitajad.

Kambja Hoiu-laenuühistu on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

 

Lugupidamisega

Linda Sossi

Kambja HLÜ juhatuse esimees