Mis on hüpoteek?

Hüpoteek on kinnisasja pant. Kui ostad kodu laenuga, tahab hoiu-laenuühistu laenule tagatist ning selleks seatakse üldjuhul laenuga ostetavale kinnisasjale hüpoteek. Seda, kelle kasuks on hüpoteek seatud, nimetatakse hüpoteegipidajaks. Võimalik on ka hüpoteek seada mõnele muule, mitte laenuga ostetavale kinnisasjale. Sellega peab kinnisasja omanik nõus olema ning ühtlasi muutub ta siis tehingu osapooleks.

Hüpoteek on hoiu-laenuühistule tagatiseks, et kui sa jääd laenu maksmisega hätta, on ühistul õigus nõuda tagatiseks oleva kinnisasja (korter, maja) müümist ja saadud rahaga tekkinud nõude rahuldamist. Samas on võimalik, et hüpoteegi müügist ei piisa tekkinud nõude rahuldamiseks. Sellisel juhul vormistab laenuandja üldjuhul üles jäänud võlgnevuse osas uue laenulepingu.

Kui peaksidki laenu maksmisega raskustesse sattuma ning lahenduseks on kinnisasja müümine, lubab ühistu üldjuhul sul alguses ise müügiga tegeleda, et saada kinnisasja eest parim võimalik hind. Kui asi on aga vimases hädas läinud kohtutäituri kätte (algatatud on täitemenetlus), siis ei ole sul võimalik müügiprotsessi mõjutada.

Hüpoteegi seadmiseks tuleb pöörduda notari poole. Hüpoteegi kohta tehakse kanne kinnistusraamatusse. Kinnistusraamatu kandes märgitakse ära hüpoteegipidaja ja hüpoteegi rahaline suurus ehk hüpoteegisumma.

Kinnisasjale seatud hüpoteek ei takista sul vajadusel oma korterit või maja müümast, sest kinnisasja koormav hüpoteek jääb kehtima. Müügi puhul võib ka sõlmida kokkuleppe, et vana hüpoteek kustutatakse. Hüpoteegipidaja vahetamine või hüpoteegi tingimuste muutmine on üldiselt odavam kui kustutamine ja uuesti seadmine.

Kui sul on hüpoteek seatud, võimaldab see sama hüpoteegipidaja käest täiendavalt laenu võtta. Selleks peab sul osa eelmisest laenust olema tagasi makstud ja kinnistusraamatusse kantud hüpoteegisumma olema nii suur, et uus laen seda ei ületa.

Kui sul on laen tagasi makstud, ei tähenda see automaatselt hüpoteegi lõpetamist. Hüpoteek lõpeb kande kustutamisega kinnistusraamatust, mitte tagatava nõude lõppemisega. Sul ei ole kohustust laenumaksetega ühele poole saades hüpoteeki kustutada, vaid hüpoteek võib üles jääda, näiteks juhuks kui tahad varsti jälle laenu võtta. Hüpoteegi olemasolu sulle kulutusi kaasa ei too.

Seda, kas konkreetne kinnisasi on hüpoteegiga koormatud, näeb kinnistusraamatust.

Kinnisasjale võib hüpoteegi seada ka siis, kui sa praegu laenu ei võta, aga arvad, et sul võib laenu tulevikus vaja minna.

 

Täpsemalt hüpoteegilaenude kohta on võimalik lugeda siit.