Euroopa ravikindlustuskaart ei pruugi välismaal õnnetusse sattudes hiigelarvest päästa

Eesti Haigekassa poolt väljastatud ravikindlustuskaart on Euroopas reisides väga vajalik ja annab Euroopa Liidu piires õiguse saada koheselt vajaminevat arstiabi. Paraku ei pruugi kaardi olemasolu välismaal õnnetusse sattudes hiiglaslikest arvetest päästa. If Kindlustus soovitab lisaks ravikindlustuskaardile sõlmida ka reisikindlustuse.

If Kindlustuse isikukahjude grupijuht Kadri Puna toob näitena hiljutise juhtumi Lõuna-Euroopast, kus seal sõitnud Eesti veokijuhil oli olemas küll kaskokindlustus ja Euroopa ravikindlustuskaart, kuid tal ei olnud reisikindlustust. „Paraku sõitis auto teelt välja ja peale esmase haiglaravi saamist tuli inimene tagasi Eestisse ravile toimetada. Reisikindlustuse puudumisel tuli transpordikulud katta tal omadest vahenditest,“ nentis Puna, kelle sõnul Euroopa ravikindlustuskaart transpordikulusid ei kompenseeri.

„Kiirabitarnsport mööda maad Lõuna-Euroopast Eestisse algab mitmest tuhandest eurost. Kui aga patsiendi seisund maismaatransporti ei võimalda, tuleb organiseerida lennutransport, mis on kordades kulukam“, ütles Puna.

Reisikindlustus pole Euroopas vajalik üksnes haige transpordiks. Puna juhib tähelepanu, et Euroopa ravikindlustuskaart kehtib Euroopa Liidu sihtkohariigis ja annab õiguse vältimatule arstiabile välismaal, kuid seda asukohariigi seaduste järgi.

„Inimese enda kanda jäävad üldjuhul visiiditasu, ravimite ostmine, transpordikulud, arstile sularahas tasutud arved, haiglapäeva tasu ja erakorraline transport kodumaale – neid kulusid katab reisikindlustus,“ rääkis Puna.

Tähele tasub panna, et ravikindlustuskaart kehtib vaid riiklikes raviasutustes, kuid osades Euroopa riikides domineerib erameditsiin. Kui kannatanu on aga nii raskes seisundis, et ei ole võimeline endale ise raviasutust valima ja satub haiglasse, mida ravikindlustuskaarti ei aktsepteeri, esitatakse haiglaarve täies ulatuses patsiendile. If Kindlustuse reisikindlustus kompenseerib ravi ka erahaiglates.