Eesti vanim hoiu-laenuühistu on igale inimesele rahaasjades toeks

Kambja Hoiu-laenuühistul täitub sellel kuul 27 tegevusaastat. Teeme selle puhul väikese ekskursi minevikku.

Väärikas ajalugu viib aastasse 1914

Kambja vallas tegutses hoiu-laenuühistu juba eelmise sajandi alguses, esimese Eesti Vabariigi ajal. Asutus kandis nime Kambja Laenu- ja Hoiuühisus ning see tegutses aastatel 1914‒1936. Ühistu oli edukas, liikmeid jagus ning tegevus oli hoogne. Postimees kirjutas aastal 1933, et 1932. aastal läks ettevõttel hästi: „Liikmeid on ühisusel 143, aastane läbikäik on olnud 80 052 krooni, mille juures on 2299 krooni tulu saadud.“

Kui Kambja sovhoos likvideeriti, tuli leida midagi uut ja huvitavat. Idee luua hoiu-laenuühistu tuli endisel külanõukogu esimehel Rein Ärmpalul, kes võttis enda kanda kõik asutamisega seotud mured ja rõõmud. Asutajate ringi kuulunud Linda Sossi oli pikalt finantsalal tegutsenud ning pani tugeva aluse ühistu raamatupidamisele, mis asus esialgu Exceli tabelis. Asutamise juures oli suureks abiks ka Enno Soodla. Samuti mängis olulist rolli Ivar Tedrema, kes oli algusaastatel pikka aega ühistu nõukogu esimees. Kambja Hoiu-laenuühistu asutati 19. oktoobril 1992. Asutamislepingule kirjutasid alla üheksa füüsilist ja seitse juriidilist isikut ning Kambja vallavolikogu andis oma otsusega asutusele loa tegutsemiseks.

Suurt vaeva nähti ühistu põhikirja koostamisega. Seda dokumenti oli vaja kooskõlastada Eesti Panga erinevate osakondadega. Põhikirja koostamisega saadi edukalt hakkama ja kõik kooskõlastused olid lõpuks olemas! Varsti pärast seda tuli uudis, et enam pole vaja põhikirju Eesti Pangaga kooskõlastada. Ühistu algatamine ja käivitamine võttis kokku ligi kolm aastat ning tegevuse algusaastad olid põnevad. Riiklik järelevalve ei olnud veel välja kujunenud ning tihti jäi ebaselgeks, millised on ühistu õigused ja kohustused. Olukord selgines 1999. aastal, kui kuulutati välja esimene hoiu-laenuühistu seadus.

Usaldusväärsus ja ausus on kandunud tänasesse päeva

Tänaseks on meil hoiustamise ja laenamisega 27 aastat kogemusi. Siin on mõned põhimõtted, mis on aidanud Kambja HLÜ-l kurssi hoida:

  • Tuleb usaldada oma liikmeid ning olla ka ise usaldusväärne ja aus kõikide suhtes.
  • Probleemide lahendamisel peab olema kannatlikkust – tasa sõuad, kaugele jõuad.
  • Väga tähtis on läbipaistvus oma tegevuses.

Eesmärk on oma tegevusega aidata inimesi, kes vajavad toetust liikumaks edukama tuleviku poole. Soovime, et neil oleks hõlpsam finantsmaailmas orienteeruda ning mõistlikel tingimustel laenu saada ja hoiustada.

Kindlasti tahaksime pakkuda oma teenuseid üha rohkematele inimestele ning ka nende jaoks laenamise keerukust ja kulusid vähendada.

Oluline nüanss, mis Kambja HLÜ-d paljudest finantsasutustest eristab: me töötame täiel määral eestlaste enda kapitalil ning kõik teenitud tulud jäävad eesti rahvale.